Pwezi kreyòl

Yon powèt natif natal 

Par Wòklò-Stephane SAINTIL

Jiyè 2015

M pa twò maton nan pale sou pwezi. M toujou panse pwezi -tankou lanmou oubyen lanmò- se yon bagay n ap viv chak jou san nou pa janm rive di kisa l ye tout bon. Men si yon jou yon moun ta mande m kisa ki pwezi, san m pa twò awogan m ap ba l li ti moso tèks sa :

Pi bèl fanm mwen konnen

Se yon flè jaden sevre

Lalin pa t gen laj pou l gwòs

Lè nou koupe lonbrit lanmou

Ba l chans grandi

Nan rèv kay klise

Si lanmou se zak malonèt

Mwen renmen w pou m konplis

Pou demen nou plen kri timoun inosan

Konplisite, paj 31, Edisyon Ruptures

 

Ekstrè sa soti nan yon liv ki gen pou tit  « Gouyad legede - Zile fou  » ki se premye rekèy powèm Jeudinema pibliye nan lane 2010 nan Edisyon Bas de Page. Pwofesè lang ak literati, dizè, Jeudinema se yon jèn gason ki fèt nan vil Jacmel yon 5 Dawout 1981. Avan li chwazi plim kòm chwal batay li, li te etidye dwa nan fakilte dwa ak syans ekonomik. Se depi lè li lekòl l ap kouve yon pasyon pou ekriti, gen anpil moun ki temwanye jan li te konn kite kou pou l al pase jounen nan bibliyotèk. Jeudinema se yon grenn pwomennen, e zèv li pote mak fabrik pelerinaj li yo. Site solèy, Delma, Klèsin ak ri lantèman se kèk nan zòn kote powèt la te konn depoze pakèt li. Se petèt sa ki fe nou jwenn yon pil kesyónman sou vil nan tèks li yo. Tankou tout powèt li pa rive fèmen je l sou degringolay vil la. Nan paj 39 nan Gouyad legede nou ka li powem sa ki raple anpil yon tèks Franketienne de komedyen ki pote non Billy epi Scheneider te anrejistre : 

Ala vil pisannit

rechinya djèdjè bèkèkè bèkatè

Ala vil dyòl vire

Nan kout rèl lanmizèrikod

Ala vil blengbleng genggeng

Zenglen boutèy

Pale anpil chire opalè

Ala vil je lanvè je langèt

(…) Alavil, paj 39, Edisyon Ruptures

Toujou nan menm lide poze kesyon sou kondiyon lagraba vil la e petèt pou reflechi sou koze rekonstriksyon k ap kleyonnen depi goudougoudou 12 janvye a, powèt la mande pou n dekonstwi vil la. Li pa mache nan lojik rapyese osnon kole l ak krache a, li mande pito pou n demonte l vis pa vis, pyès pa pyès, konsa n ap rive bati yon lòt vil tounèf :

Pot siyameto

Pot biren

Vin ede m demoute vil la

pyès pa pyès

S on vye kanntè madan sara

Ki fè aksidan nan mòn Pilbowo

Vitès deraye

Fren voltije

Tout kòl kanni

Depi sou prezidan bann machwè

(…) Pot Mato, paj 42, Gouyad legede

 

Si n ap pran kontwole kantite koze ki pale nan tèks li yo,lanjelis t ap gentan tonbe sou nou. Gouyad legede ak San powèm pou Castera youn pou Dambala charye yon bann revandikasyon sosyal tankou moun fèt pou viv egalego, koze vil, koze tranblemanntè, koze sou plas moun nan mond lan. Men n ap fè tankou Claude Pierre, n ap distribiye yo an twa pilye : premyeman nou jwenn yon pawòl sosyal k ap poze kesyon sou kondisyon malouk n ap viv nan peyi a :

M ap chache yon peyi nan zantray

lonbway mwen

Koulè lank mwen

Mezi chay mwen

Gwosè soupi m

Yon peyi san bouki san malis

Kote libète pa antòtche

Ki peyi, paj 21, Gouyad legede

 

Kesyónman sosyal ak politik yo kontinye nan Powèm sa ki rele pete chen ki se youn nan powem ki gen plis fòs evokasyon, ki poze anpil kesyon sou zak nou te poze ki mete n nan kondisyon degraba sa :

Ki kalite pete ouragan chen te fè

ki touye zannimo

bwote pye bwa

fè gonayiv rele men l ap pase

ki kalite pete pwazon chen te fè

ki pouri chèz politik

kapote syèl fas ba

Ekzile bondye de bra balan

Pete Chen, paj 38, Gouyad legede

 

Dezyem pilye nou jwenn kay powèt la se yon pawòl lanmou chanèl k ap selebre youn nan pi bèl rejyon ki gen sou latè (kò fanm). Se yon pawòl k ap selebre lavi, yon pawòl jwisans ki raple nou fè lanmou se pi bèl jès limanite janm fè :

Akolad temwanye

Chale kò w s on soley

Ki pa t kouche vre

Eksperyans nenpòt kout dan myèl

Sou wout tonm gato

Pase nou chaje ti bo an kachèt

Gouyad dekachte

Akolad anba dra

Paran pa dekouvri

Kòm demen se fèt ou cheri

Babay

Toutouni m pral tann ou

Nan papye kado

Zouzouptoup, paj 70, San powèm

pou Castera youn pou Dambala

 

Nou te ka kontinye site lòt tèks kote powèt la tanmen fe kò ak kò pale, kote kò yo ap fè pwovizyon lanmou pou plizyè syèk, men Jeudinema pa sèlman touche kote fizik lanmou. Nan tèks li yo gen kèk refleksyon k ap fèt sou santiman etranj sa. A pati de sa li viv, de eksperyans li fè, li rive konprann lanmou konn bay lapenn pafwa, e se twazyèm pilye a ki pale sou difikilte ki genyen nan renmen :

(…)

Jou lanmou tanpe

Okenn moun pa p renmen

M ap pipe tout sezon nan falèz

Vomi kri dèyè mòn

Sèks pa p responsab forè blese

Dekabes, paj 15,San powem pou Castera youn pou dambala

Pado m antre nan vi w

M soti ren bloke

Depye devan

Jodia m dako

Lanmou se klekou

Baleyay Chinwa

Kou k touye koukou

Jodi a m konprann woz s on flè

Ki senyen tout moun nan kè

Woz, paj 22, Gouyad legede

 

Pwezi kreyòl la fè yon gwo gany ak Jeudinema. Li se eritye yon tradisyon batay ki koumanse depi Felix Morisseau Leroy pou rive ak Georges castera, san nou pa bliye tout lòt ekriven ki toujou kanpe tennfas pou ekri yon literati an kreyòl tankou Francketienne, Syto Cavé, Pauris Jean Baptiste, Claude Pierre, Pierre Richard Narcisse pou n site sa yo sèlman. Jeudinema gen yon fason li karese, li dodomeya ak lang nan ki raple kèk powèm Georges Castera tankou Pwèl Fanm, Boulpik ak lòt ankò. Pwezi Inema a se yon pwezi ki kapte tout vibrasyon, tout bri lari, tout fason jèn yo pale, sa rann li degaje yon lodè modènite, li « pran lang lari a, li transfome l an lang pa l. Li remèt lari a lang li, pi rich, pi bèl. Travay restitisyon sa a, se petèt youn nan pi bèl reyisit nan istwa literati nou : envante lang pa nou nan yon langaj » (Lyonel Trouillot)

Jeudinema se lotè twa rekèy powèm : youn an fransè ki gen pou tit Archelle le poème de ton sein gauche ki parèt nan edisyon Ruptures ; epi de lot rekèy an kreyol ki gen pou tit Gouyad legede : zile fou avek San Powem pou Castera youn pou Dambala. De liv sa yo parèt nan menm edisyon. Jeudinema se manm atelye Jeudi soir, li se animatè «Vendredis litteraires » e li travay nan seksyon kiltirèl Televizyon nasyonal peyi a.

Source : Parole en archipel

La poésie créole haïtienne dans une anthologie

 

Par e-Karbe

Octobre 2015

 

Sous le titre Anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours vient de paraître un ouvrage qui témoigne de la présence assidue de la poésie dans la littérature haïtienne.

Les auteurs de cette Anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours parcourent 20 ans de poésie, de 1986 avec la fin de la dynastie des Duvalier, à aujourd’hui. Ils inventorient et observent l’évolution et la libéralisation de la poésie haïtienne de langue créole, évolution qui contribue à la dynamique de la littérature haïtienne et favorise, pour une bonne part, à l’épanouissement du lectorat en Haïti. Mehdi Chalmers, Inéma Jeudi, Chantal Kénol, Jean-Laurent Lhérisson et Lyonel Trouillot ont ainsi réuni et traduit les poèmes contenus dans cet ouvrage collectif pour faire connaître encore plus largement ces auteurs. Pour ces initiateurs, l’Anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours « a pour vocation de faire entendre les voix de plusieurs générations de poètes vivants et de saluer la mémoire de prestigieux disparus tels René Philoctète et Pierre Lajoa. »

On y retrouve des voix comme celles de Georges Castera, auteur de nombreux recueils de poèmes en français, mais aussi en créole comme Gout pa gout (Mémoire d’encrier), qui regroupe une cinquantaine de poèmes créoles ; ou celle de Kettly Mars qui, avant d’être auteur de nouvelles et de romans très remarqués, a commencé sa carrière d’écrivain avec la poésie, « genre littéraire par lequel l’auteur exprime sa créativité et va à la rencontre de l’Autre » (Wikipedia). James Noël, Syto Cavé, Dominique Batraville, René Philoctète, Pascal Lafontant et Lyonel Trouillot font parties des auteurs répertoriés dans l’anthologie.

Mehdi Chalmers et Lyonel Trouillot, dans la préface de l’anthologie parue en septembre 2015

« Aujourd’hui, nombreux sont les auteurs qui sont originaires des milieux populaires, qui ont grandi dans les quartiers défavorisés de Port-au-Prince ou d’une autre ville, qui ont vécu la sale vie des rues qui ne dorment pas, des maisons surpeuplées, croisé les cadavres abandonnés des anonymes assassinés. Ils amènent à la littérature, à la poésie, un autre ressenti. Le ressenti de celles et de ceux qui n’ont pas grandi dans les bibliothèques, qui n’ont pas connu l’époque où des parents bienveillants et conservateurs disaient à leurs fils : « Mais pourquoi perdre ton temps à écrire en créole ? » Ils amènent à la littérature des amours qui ne sont pas nées dans les livres, des colères et des désespoirs, des espoirs aussi, qui sont leur ventre même, leurs plaies vives et leurs paris intimes. Ils amènent aussi un autre rapport à la langue. […]

Le créole réalise collectivement par la poésie depuis 1986 un geste de re-création de l’Être haïtien, de réappropriation de la parole profonde, vivante, en créant une langue, en créant la langue vulgaire, au sens de cette langue vulgaire italienne que Dante créa, en s’en saisissant et créant par là même sa langue littéraire : devenant comme l’un des phares, il montre l’horizon que devra conquérir chaque langue littéraire. […]

En réalité, la poésie créole puise d’abord dans le creuset de ceux qui, comme mentionné plus haut, n’ont pas facilement accès au trésor polyphonique de la littérature des autres continents, française ou autres. Qui a dit que le créole gère mal le détail? C’est aussi le détail et la quête de sens du quotidien populaire qui entrent en poésie.

La tradition de la poésie créole s’invente bien plus dans le visible et l’infravisible de l’univers quotidien de tous, d’un tous à présent plus réel, avec le surréalisme, le réalisme socialiste, le réalisme magique, l’imagisme, ou toutes les écoles, tendances et mouvements que vous voudrez ajouter, inclus, enjambés, et, qui sait, dépassés par moments. 

Cette poésie créole, dont nous retenons quelques manifestations depuis 1986, est avant tout l’œuvre de ceux qui vivent une forme de vie entière et assumée, une vie non pas encore changée (loin de là !) mais – et c’est déjà fondamental – une vie internalisée par un acte d’écriture, et projetée vers une transmutation possible. »

Poèmes rassemblés et traduits par les membres de l’Atelier Jeudi soir, Mehdi Chalmers (professeur de philosophie et poète), Inéma Jeudi (poète, journaliste), Chantal Kénol (assistant directeur littéraire de l’Atelier Jeudi soir, écrivain, poète), Jean-Laurent Lhérission (urbaniste, poète) et Lyonel Trouillot (romancier et poète, intellectuel engagé, acteur passionné de la scène francophone mondiale).

 

Anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours

Editions Actes Sud, septembre 2015.

192 pages, 22 euros. 

Source : e-Karbe